1. třídy

zkoušejí v hodinách angličtiny se svými vyučujícími, pátečních zkoušek se prvňáčci NEÚČASTNÍ.

2-9. třídy

zájemci se účastní zkoušek každý pátek v 7.oo h. v učebně Fraus v přízemí na druhém stupni školy. Tyto zkoušky probíhají až do 8.12. každý školní den mimo prázdnin.

Souhlas rodičů s účastí na zkouškách sboru zde:

https://docs.google.com/document/d/1UzqtusenIOI4Nq8FWm47auQZwYS-EfdgVM3KlOtqbi4/edit?usp=sharing

Ten děti odevzdají na zkoušce v pátek ráno pí. uč. Peškové

Další informace