Slovní zásoba: školní potřeby - navíc k běžným hodinám ve škole přidáváme

rubber - guma

chair - židle

desk - lavice

Cvičíme classroom language:

sit down- sedni si

stand up - postav se

write -piš

read - čti

draw - kresli

lie down - lehni si

pick up your pencil - zvedni tužku

put your pencil in your pencilcase - dej tužku do penálu

open your book - otevři knihu

close your book - zavři knihu

Tuto slovní zásobu si osvojujeme postupně, hrajeme si každou hodinu na rozcvičku. Já říkám, děti si sednou, lehnou, otevřou knihu.... Vše zrychluji, kdo udělá chybu, vypadává. 

 

Další informace