http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/comparatives-and-superlatives

- stupňování přídavných jmen

- můžete procvičovat na odkazu výše

DU - připravit se na diskuzi o školách v Číně, Británii a Čechách

Další informace