HW: přečíst článek

připravit si krátké povídání, kde porovnáte čínskou a anglickou školu, nebo českou a čínskou školu

slovní zásoba:

přídavná jména

gramatika

stupňování příd. jmen

Další informace